O tom, aká dôležitá je ventilácia miestností a čistenie vzduchu v boji s COVID-19

17. marca federácia REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), ktorá zastrešuje 120 000 projektantov HVAC, inžinierov sanitárneho vybavenia, technikov a odborníkov, zverejnila pokyny ako zabrániť šíreniu vírusu SARS-CoV-2 na pracoviskách, pričom  vychádzala zo správneho používania systémov HVAC, vodných inštalácií a kanalizácií. Autori zdôrazňujú, že tieto pokyny môžu byť aktualizované, keďže podmienky pri ktorých sa koronavírus šíri a vyvoláva COVID-19, nie sú ešte presne preskúmané. Celok je potrebné chápať ako doplnenie všeobecných pokynov ohľadom prípravy pracovných miest počas pandémie, ktoré 3. marca vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

WHO uviedla mechanizmy šírenia vírusu SARS-CoV-2 tmavomodrou farbou. Svetlomodrou farbou sú zobrazené spôsoby prenášania patogénu SARS-CoV-1. Neboli však doteraz potvrdené konkrétne prípady nakazenia sa novým koronavírusom touto cestou , ale vzhľadom na bezpečnosť netreba tento spôsob vylučovať (obrázok Francesco Franchimona).

Čo nové vieme o SARS-CoV-2 a ako nám môžu pomôcť čističky vzduchu?

Vzhľadom na celkový stav poznatkov môžeme usudzovať, že najmenšie čiastočky vírusu okrem možnosti prežitia približne 2.-3. dni na rôznych povrchoch, môžu byť aktívne aj vo vzduchu a premiestňovať sa kanálmi ventilačných systémov. Nebol však doteraz potvrdený žiaden konkrétny prípad ochorenia na COVID-19 prostredníctvom nakazenia sa touto cestou, ale takéto  situácie sa objavili v prípade vírusu SARS-CoV-1, kde oba patogény preukazujú veľa spoločných vlastností a správanie. Znepokojujúci je aj fakt, že nový koronavírus bol zistený v steroch zo znečistenia usadeného na povrchoch vetracích mriežok namontovaných v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú nakazení pacienti. Znamená to, že dodržanie vzdialenosti 1-1,5 metra od iných osôb, odporúčaný  Úradom verejného zdravotníctva, nemusí byť dostačujúci v rámci prevencie proti prenášaniu sa SARS-CoV-2.

Na pracoviskách sa preto odporúča dodržiavať príslušné  preventívne opatrenia (osvedčia sa aj vo vašom dome – opatrnosti nikdy nie je dosť):

  1. Zvýšenie výkonu ventilačných systémov– výmena vzduchu by mala prebiehať dlhšie a efektívnejšie. Odporúča sa zapnúť ventiláciu skôr a vypnúť neskôr ako doteraz, avšak najviac optimálnym riešením môže byť ponechanie ventilátorov na nižších otáčkach dokonca na celý čas neprítomnosti ľudí v budove, ak hovoríme o odsávacích ventilačných systémoch  z toaliet.
  2. Použitie čističiek vzduchu, ktoré v tomto prípade majú efekt podobný ako účinná ventilácia, vedú k odstráneniu nežiaducich čiastočiek lietajúcich v dýchacej zóne. Je pritom dôležité pamätať na použitie zariadení vybavených filtrami vysokej triedy HEPA alebo čističiek, využívajúcich elektrostatickú technológiu. Dôležité je aj správne umiestnenie zariadenia v zóne, kde prebývajú ľudia – malo by nám záležať na dýchaní výhradne čerstvého vzduchu. Preto je dôležitá aj skutočnosť, že na území Poľska nie je núdza o choroby dýchacieho systému v dôsledku expozície na lietajúce čiastočky vo vzduchu, vírusy, baktérie, mykotické zárodky, roztoče a iné alergény. Dokiaľ sa znečistenia a čiastočky smogu dostávajú na plochu filtrov čističiek vzduchu, namiesto do našich pľúc, máme väčšiu šancu vyhnúť sa chorobám, ktoré v spojení s COVID-19 môžu viesť k tragédii – smrteľné a ťažké prípady sa týkajú predovšetkým osôb, ktoré trpia na pridružené chronické ochorenia.
  3. Otváranie okien v budovách, ktoré nie sú vybavené mechanickou ventiláciou. V prípade prietoku vynúteného prácou ventilátorov, odporúča sa časté vetranie miestností, dokonca na úkor termického komfortu. Je dôležité pamätať, že predchádzanie rozvoju pandémie je v tejto chvíli najdôležitejšou prioritou.
  4. Vyhýbanie sa miešaniu prúdov nasávaného a vyfukovaného vzduchu. Odporúča sa dočasné vypnutie zariadení na recirkuláciu a znovuzískanie tepla, v ktorých dochádza k miešaniu prúdov vnútorného a vonkajšieho vzduchu, pretože za určitých podmienok to môže viesť k prepusteniu nežiaducich čiastočiek späť do budovy.
  5. Splachovanie toalety iba pri zatvorenom poklope a zamedzenie presúšaniu sa sifónov v podlahách a v sanitárnych zariadeniach pomocou zalievania ich vodou po dobu približne 3. týždňov – v závislosti od prostredia. Pozornosť médií a verejnosti si získavajú dve dominantné metódy prenášania sa vírusov medzi ľuďmi:
    • pomocou drobných čiastočiek, ktoré sú vylučované počas kýchania, kašľa a dokonca rozprávania,
    • pomocou kontaktu s povrchom, ktorý je infikovaný.

Vedecké prostredie pripúšťa ešte jednu možnosť, ktorú sa nedá vylúčiť– je to fekálno-ústna cesta, ktorá je pravdepodobná vzhľadom na fakt, že patogén SARS-CoV-2 bol zistený vo vzorkách stolice nakazených osôb.

Manipulovanie s teplotou a vlhkosťou vzduchu v budovách nemá v tomto prípade veľký význam, pretože podmienky, na ktoré je vírus citlivý sú neprípustné v miestnostiach, v ktorých sa zdržiavajú ľudia (teplota nad 30 °C a relatívna vlhkosť nad 80%). Frekvencia čistenia ventilačných kanálov a výmeny filtrov by mala byť rovnaká ako doteraz.

Celý obsah dokumentu REHVA, ktorý sa spomína v texte, si môžete stiahnuť  TU.

Pokyny WHO pre školy, pracoviská a inštitúcie TU.

Nedovoľte náhode rozhodovať o Vašom zdraví

Každému z nás je určite ľúto za časmi pred pandémiou. To, ako rýchlo sa vrátime k normálnemu životu, závisí iba od nás samotných. Vírus SARS-CoV-2 spôsobil ľudskosti veľa zlého, ale môžeme a mali by sme vyvodiť z toho príslušné závery. Vďaka sociálnym médiám  narástlo povedomie o tom, aká dôležitá je v boji proti šíreniu nákazy osobná hygiena. Avšak aj tie najopatrnejšie osoby môžu byť ohrozené nákazou, aj napriek žiadnemu priamemu kontaktu s inými ľuďmi. Pamätajme preto, že efektívna ventilácia miestností a čistenie vzduchu, môžu byť preventívnym spôsobom rovnako dôležitým ako umývanie si rúk, nedotýkanie sa tváre a vyhýbanie sa priamemu kontaktu a zhromaždeniam. Veda a odhodlanie nás stále posúvajú vpred, preto nemôžeme nič prenechať náhode – všetci sme na jednej lodi.

Dávajme si na seba pozor,
Tím Airdog